23 juni 2015

Onderwijs

Arabisch is een levende taal die door ongeveer 400 miljoen mensen in meer dan 20 verschillende landen wordt gesproken. Arabisch is de taal van de Koran, het heilige boek van de Islam en het wordt daarom gezien als de moedertaal van de Islamitische wereld. Het Arabische alfabet bevat 28 letters en wordt van rechts naar links geschreven.

Vind u het belangrijk dat uw kinderen de Arabische taal leren? Deze taal die de sleutel vormt tot de Islam. Hecht u belang aan structuur, een goede onderwijsmethode en resultaat?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Methode

Bij ons krijgen kinderen de aandacht die zij verdienen.

van het niveau van uw kind wordt hij/zij in een daartoe bestemde klas geplaatst. Daarnaast besteden wij aan het einde van elke les tijd aan onze islamitische identiteit.

Doelen:

. Arabische leren;

. Islamitische kennis vergaren in het Arabisch;

. Quráan memorisatie.

Inhoud:

. Een intensieve en professionele opleiding;

. Klassiek Arabisch;

. Leren schrijven, lezen, begrijpen en spreken;

Vakken:

. Arabische taal;

. Qur’aan memorisatie.

. Islamitischethiek (moraal, waarden en normen).

Inspanningsverplichtingen:

. Elke les aanwezig;

. Wekelijkse huiswerkopdrachten;

. Schriftelijke en mondeling toetsen.