15 februari 2016

Prijs en Betaling

Onderwijsgeld:

Ajiaal school hanteert de volgende prijzen voor het volgen van Arabische lessen, ongeachte de leeftijd. De leerlingen of studenten betalen € 200,- per jaar per persoon per dagdeel (op basis van één keer per week), voor degene die later in het jaar instroomt, kan er na overleg afgeweken worden van het totale bedrag. Hieronder leest u hoe die kosten zijn verdeeld:

Bedrag Omschrijving
€ 150 Lesgeld voor heel jaar (10 maanden)
€   30 Boek/ studiemateriaal (voor het hele jaar)
€   20 Administratie en activiteitenbijdrage (voor het heel jaar)
€ 200 Totaal

Betaling
Betaling van € 15,- per maand vindt maandelijks plaats bij vooruitbetaling per automatische incasso. Het incasseren gebeurd rond de 27e van de maand. In de maanden augustus en september worden geen bedragen afgeschreven. Ouders/studenten dienen een machtiging te ondertekenen, zodat het verschuldigde bedrag maandelijks automatisch kan worden geïncasseerd. De boeken/ studiemateriaal (€ 30,-) en administratie en activiteitenbijdrage (€ 20,-) dienen aan het begin van het schooljaar betaald te worden.

Uiteraard mag u als ouder/ student(e) het hele bedrag van € 200,- in één keer betalen.