12 april 2017

Schoolregels

Assalaam Alaikum beste leerlingen,

Op tijd komen:

– De leerlingen die meer dan 5 minuten te laat komen moeten zich melden bij de administratie.

Respect voor elkaar:

– De leerlingen dienen elkaar te respecteren en juf/ meester te gehoorzamen anders wordt het straffen of schorsen;

Schoolspullen altijd aanwezig:

– De leerlingen dienen de schoolspullen altijd mee te nemen(boeken, pen, potloot, gum, schriften enz…) anders wordt het zich melden bij de administratie;

Huiswerk maken:

– De leerlingen die hun huiswerk niet thuis maken, gaan zij dat tijdens de pauze maken;

Eten en drinken:

– De leerlingen mogen alleen in de kantine eten en drinken tenzij de meester/ juf anders bepalen, tijdens de pauze eerste eten, daarna spelen;

W.C momenten:

– De leerlingen mogen naar de W.C voor het begin van de les, tijdens de pauze en na het einde van de les;

Klassendienst:

– De leerlingen dienen hun klas schoon achter te laten. Naar aanleiding daarvan wordt er een klassendienst door twee kinderen uitgevoerd volgens het rooster i.o.m. Juf of meester;

Afwezig zonder reden:

– De leerlingen die 3 keer achter elkaar zonder geldige reden afwezig zijn kunnen geschorst worden;

De bel:

– Begin, pauze en afsluiting van de schooldag wordt door middel van bel of op de instructies van juf/ meester aangegeven;

Met islamitische en vriendelijke groeten,

Namens Ajiaal school (SPS- onderwijs)